Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3759. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji, stran 10913.

  
Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 6. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 4. redni seji dne 11. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji 
1. člen 
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji, ki jo plačujejo vlagatelji pobud.
2. člen 
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora iz prejšnjega odstavka znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 100 eurov,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 50 eurov.
Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.
(2) V kolikor se vloga nanaša na več zemljišč, se za posamezno pobudo šteje pobuda, dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
(3) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude. V kolikor taksa ni plačana, se pobuda ne obravnava.
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0001/2019-11
Rečica ob Savinji, dne 20. decembra 2019
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik 

AAA Zlata odličnost