Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3732. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, stran 10849.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 z nadaljnjimi spremembami) in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 z nadaljnjimi spremembami) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Dimičeva 13, Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Kristjan Mugerli
Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gradbeništvo, Dimičeva 9, Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik Odbora Lovrenc Krapež
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije,
Dalmatinova 4, Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik Franc Niderl
Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije
Trg OF 14, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik Anton Turk
sklepata naslednje
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    K O L E K T I V N E   P O G O D B E 
gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/15, 15/17, 80/17, 30/18, 5/19)
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 68. člena Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti tako, da se po novem glasi:
»(1) Zaradi posebnih pogojev dela in potovanj na gradbišča pripada delavcu, ki v službenem vozilu dnevno prihaja in odhaja z gradbišča in se mu čas prihoda in odhoda z dela ne všteva v delovni čas, dodatek za delo na oddaljenem gradbišču na dan, in sicer:
Če je gradbišče oddaljeno do 30 km
0 EUR
Če je gradbišče oddaljeno 30 dopolnjenih kilometrov
1,05 EUR
Če je gradbišče oddaljeno 40 dopolnjenih kilometrov
2,10 EUR
Če je gradbišče oddaljeno 50 dopolnjenih kilometrov
3,15 EUR
Za vsakih nadaljnjih 10 dopolnjenih kilometrov
1,05 EUR/dopolnjenih 10 km
2. člen 
Zneski stroškov prehrane, opredeljeni v tč. 2 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, se spremenijo tako, da se odstavka (2) in (3) glasita:
(2) Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 5,00 € na dan.
(3) V primeru, da delo traja 10 ali več ur pripada delavcu 0,76 € za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po 8. urah prisotnosti na delu.
3. člen 
Zneski regresa za letni dopust in jubilejnih nagrad, opredeljeni v tč. 3 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, se spremenijo tako, da se tč. 3 glasi:
»Regres za letni dopust 
Regres za letni dopust se izplača v višini 1.000,00 € bruto.
Jubilejna nagrada 
Jubilejna nagrada za neprekinjeno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu znaša:
– za 10 let: 460,00 €
– za 20 let: 689,00 €
– za 30 let: 919,00 €
– za 40 let: 919,00 €«
4. člen 
Podpisniki Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti so sklenili dogovor, da bodo pogajanja o najnižjih osnovnih plačah nadaljevali v marcu 2020.
5. člen 
Te spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 1. 2020 dalje.
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica gradbeništva 
in industrije gradbenega materiala, 
predsednik Upravnega odbora 
Kristjan Mugerli 
Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gradbeništvo, 
predsednik Odbora 
Lovrenc Krapež 
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije, 
predsednik 
Franc Niderl 
Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije 
predsednik 
Anton Turk 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 23. 12. 2019 izdalo potrdilo št. 02047-8/2004-50 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 5/10.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti