Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3724. Pravilnik o spremembi Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, stran 10837.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 3916, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZO-A in 28/19) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 
1. člen 
V Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17 in 54/19) se v 21. členu besedilo »31. decembra 2019« nadomesti z besedilom »31. decembra 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-13/2019
Ljubljana, dne 11. decembra 2019
EVA 2019-2611-0073
Mag. Ksenija Klampfer 
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina