Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3504. Pravilnik o spremembah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu, stran 10290.

  
Na podlagi četrtega odstavka 1. člena v zvezi z 82. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 
1. člen 
V Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 78/18) se v 4. členu v tretjem odstavku drugi stavek nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Kemične snovi so razvrščene po CAS številkah v prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
2. člen 
V Prilogi I se v preglednici zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost črtata vrstici pod št. 231 in št. 260.
3. člen 
Priloga IV se nadomesti z novo Prilogo IV, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati 10. januarja 2020.
Št. 0072-23/2019
Ljubljana, dne 5. decembra 2019
EVA 2019-2611-0070
Mag. Ksenija Klampfer 
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti