Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3500. Odlok o določitvi otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Živ žav in otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Mehurček v Mestni občini Celje za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih, stran 10280.

  
Na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o določitvi otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Živ žav in otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Mehurček v Mestni občini Celje za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S tem odlokom se v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev nekaterih otroških igrišč v Mestni občini Celje v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi, določi, da sta otroški igrišči v vrtcu Zarja – Enota Živ žav in v vrtcu Zarja – Enota Mehurček v Mestni občini Celje degradirano okolje.
(2) Območje otroških igrišč v vrtcu Zarja – Enota Živ žav in v vrtcu Zarja – Enota Mehurček v Mestni občini Celje, ki je določeno kot degradirano okolje, obsega zemljišča ali dele zemljišč:
– parc. št. 2466/1, 2466/2, 2556/2, 2556/4, vse k. o. Celje, na območju vrtca Zarja – enota Mehurček ter
– parc. št. 1103, 1104, 1105, 1107/3, 1108/1, 1108/2, 1109, 1110, 1111/1, 1111/2, 1112, 1113/2, 1122/1, 1123/3, vse k. o. Sp. Hudinja, na območju vrtca Zarja – Enota Živ žav.
2. člen 
(program ukrepov) 
S tem odlokom se sprejme Program ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na otroškem igrišču v vrtcu Zarja – Enota Živ žav in otroškem igrišču v vrtcu Zarja – Enota Mehurček v Mestni občini Celje, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-41/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2550-0087
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost