Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3488. Uredba o izvajanju Uredbe 2019/941/EU o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES, stran 10254.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe 2019/941/EU o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa pristojni organ za izvajanje Uredbe (EU) 2019/941 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/941/EU).
2. člen 
(pristojni organ) 
Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 2019/941/EU, je ministrstvo, pristojno za energijo, ki:
– izvaja naloge v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem kriz pri oskrbi z električno energijo,
– operativne naloge v zvezi z načrtovanjem pripravljenosti na tveganja in obvladovanjem tveganj prenese na sistemskega operaterja, distribucijskega operaterja ter operaterja trga z električno energijo.
3. člen 
(končna določba) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-36/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2430-0083
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik