Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3459. Poročilo o izidu nadomestnih volitev v občinski svet v volilni enoti 7, ki so bile 8. 12. 2019, stran 10148.

  
Občinska volilna komisija Občine Sodražica podaja na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17)
P O R O Č I L O 
o izidu nadomestnih volitev v občinski svet v volilni enoti 7, ki so bile 8. 12. 2019 
1. V volilne imenike na območju volilne enote 7, Občine Sodražica je bil vpisan 201 volivec.
2. Glasovali so:
a) po volilnih imenikih (vključno z glasovanjem po pošti) 40 volivcev,
b) s potrdilom 0 volivcev.
SKUPAJ GLASOVALO: 40 volivcev
3. Vseh oddanih glasovnic je bilo: 40
Od tega neveljavnih glasovnic: 1
4. V volilni enoti 7 je posamezni kandidat prejel naslednje število glasov:
Kandidat
Št. glasov
Odstotek ( %)
ANTON PRIJATELJ
39
100,00
5. Glede na določbe prvega odstavka 85. člena Zakona o lokalnih volitvah je občinska volilna komisija ugotovila, da je za nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Sodražica v VOLILNI ENOTI 7 izvoljen:
ANTON PRIJATELJ, datum roj.: 24. 3. 1960, Sodražica, Zamostec 34 A.
Št. 041-4/19
Sodražica, dne 8. decembra 2019
Predsednica OVK 
Maruša Pakiž Arko