Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3458. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1255 za enoto urejanja prostora »Ži06.odo« Žimarice, stran 10148.

  
Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 8. redni seji 12. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve ID 1255 za enoto urejanja prostora »Ži06.odo« Žimarice 
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev ID 1255 za enoto urejanja prostora »Ži06.odo« v naselju Žimarice, ki obsega naslednje parcele ali dele parcel *164, *209, *56/1, 393-del, 402/1-del, 415/4, 418/1-del, 418/2, 420/2, 426/7, vse k.o. 1620 Žimarice.
2. člen 
Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje stanovanjske stavbe določa natančno obliko ter velikost območja stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo prostora »A« in enote urejanja prostora »Ži06.odo« Žimarice. Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v Elaboratu lokacijske preveritve na risbi št. 2 in digitalnem podatku zi06_lp_obm_02 *shp, ki je priloga sklepa.
3. člen 
Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa in grafičnega prikaza.
4. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Sodražica vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Ribnica in Ministrstvu za okolje in prostor.
5. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1255.
Št. 3500-1/19
Sodražica, dne 12. decembra 2019
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec