Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3457. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica, stran 10147.

  
Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18, 19/19), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 8. redni seji dne 12. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica 
1. člen 
Dosedanji 9. člen se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Stavbna zemljišča se glede na namembnost in lego ovrednotijo z naslednjimi točkami:
Namembnost
I. območje
II. območje
III. območje
IV. območje
Stanovanjski namen
40
30
20
20
Počitniški namen 
300
300
300
300
Poslovni namen – proizvodni (za okolje manj obremenjujoče dejavnosti); kmetijstvo, lov, obrt, industrija in druga gospodarska dejavnost, obdelava in predelava lesa in kovin, predelovalna dejavnost
80
60
40
30
Poslovni namen – proizvodni (za okolje bolj obremenjujoče dejavnosti); proizvodnja in predelava peska, kamna in gramoza, proizvodnja in predelava gradbenega materiala, proizvodnja in predelava kemičnih izdelkov
160
160
160
160
Poslovni namen – neproizvodni; trgovina, gostinstvo, skladiščenje in zveze, finančne in druge poslovne storitve
250
200
150
100
« 
2. člen 
Dosedanji 10. člen se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Nezazidana stavbna zemljišča se glede na namembnost in lego iz vseh območij iz 5. člena tega odloka ovrednotijo z naslednjimi faktorji:
Namembnost
Faktor
Območja za izgradnjo stanovanjskih stavb
0,1
Območja za izgradnjo stanovanjskih 
in poslovnih stavb
0,2
Območja za izgradnjo poslovnih stavb
0,3
« 
3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za odmerno leto 2020.
Št. 422-2/17
Sodražica, dne 13. decembra 2019
 
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec