Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3384. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Neurotrust, ustanova za nevrorehabilitacijo«, stran 10027.

  
Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Neurotrust, ustanova za nevrorehabilitacijo«, s sedežem Cesta v Gorice 1, 1000 Ljubljana, naslednjo
O D L O Č B O 
1. Ministrstvo za zdravje izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Neurotrust, ustanova za nevrorehabilitacijo«, katere ustanovitelji so mag. Janez Damjan, stanujoč Celovška cesta 95a, 1000 Ljubljana, Mitja Hribar, stanujoč Staničeva ulica 7, 1000 Ljubljana, Luka Kobler, stanujoč Slovenska cesta 38e, 1234 Mengeš, Igor Pšenica, stanujoč Prešernova cesta 3, 1000 Ljubljana, in dr. Danijel Starman, stanujoč Podsvetje 8, 1351 Brezovica z notarsko listino, sestavljeno pri notarju Bojanu Podgoršku, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, opr. št. SV-1004/19 z dne 17. 9. 2019.
2. Ustanova ima sedež na Cesti v Gorice 1, 1000 Ljubljana. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je na istem naslovu.
3. Namen ustanove je splošno koristen in trajen. Ustanova se ustanavlja z namenom skrbi za osveščanje javnosti o pomenu nevrorehabilitacije, povezovanja posameznikov in institucij, ki delujejo na področju nevrorehabilitacije, razvoja posameznih projektov s področja nevrorehabilitacije, dobrodelne pomoči osebam, ki so utrpele nevrološko bolezen ali poškodbo in za druge aktivnosti, ki podpirajo cilje ustanovitve.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 1.000 evrov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Nina Kobler, Slovenska cesta 38e, 1234 Mengeš,
– Iztok Kremser, Prvomajska 15, 1000 Ljubljana,
– Klemen Grabljevec, Kamnikarjeva 31, Škofljica.
Št. 0070-108/2019
Ljubljana, dne 13. decembra 2019
EVA 2019-2711-0068
Aleš Šabeder 
minister 
za zdravje