Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3381. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del, stran 10026.

  
Na podlagi petega odstavka 53. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del 
1. člen 
V Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16 in 55/17) se v 5. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavod zagotavlja udeležencem programov javnih del deleže plač po naslednjih merilih:
– 80 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti višja od vključno 15,0 %,
– 70 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 12,0 % do 15,0 %,
– 60 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 9,0 % do 12,0 %,
– 50 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 7,0 % do 9,0 %,
– 40 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 5,0 % do 7,0 %,
– 30 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti do 5,0 %.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Sofinanciranje programov javnih del na podlagi javnih povabil, ki so bila objavljena pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izvede v skladu z dosedanjimi predpisi.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-22/2019
Ljubljana, dne 19. novembra 2019
EVA 2019-2611-0069
Mag. Ksenija Klampfer 
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost