Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3276. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 8876.

  
Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP- 2) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 28. 11. 2019 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. 
Nepremičnini:
– katastrska občina 2453 Povir parcela 2424/4 (ID 6965733) in
– katastrska občina 2453 Povir parcela 2418/4 (ID 6965481)
pridobita status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. 
Navedeni nepremičnini pridobita status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Občinska uprava na podlagi navedene pravnomočne odločbe vloži zemljiškoknjižni predlog za vpis zaznambe grajenega javnega dobra v zemljiški knjigi.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2019-8
Sežana, dne 28. novembra 2019
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar