Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3274. Odlok o spremembi Odloka o mladinskem delu v Občini Sežana, stran 8876.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 28. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o mladinskem delu v Občini Sežana 
1. člen 
V Odloku o mladinskem delu v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09) se spremeni peti odstavek 7. člena tako, da se glasi:
»Mandat članov komisije traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Mandat članov Komisije za mladinska vprašanja v Občini Sežana, imenovanih s sklepom župana št. 013-1/2019-10 z dne 19. 4. 2019, se podaljša do konca mandatnega obdobja župana 2018–2022.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2019-5
Sežana, dne 28. novembra 2019
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar