Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3246. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ZAF-2, stran 8827.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena, 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 8. redni seji dne 18. 11. 2019 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ZAF-2 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče parc. št. 240/1, k.o. 1825 – Zagradec, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 7/13, 81/16, 25/17, 36/17) nahajajo v enoti urejanja prostora ZAF-2 (v nadaljnjem besedilu: OPN).
2. člen 
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči individualno odstopanje od določil prostorskih izvedbenih pogojev OPN za del enote urejanja prostora ZAF-2, SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava.
V ZAF-2 SSs se dovoli sledeča individualna odstopanja:
– Odstop od splošnih PIP o gradbeni parceli, ki določa najmanjšo velikost gradbene parcele za gradnjo novih objektov na SSs iz 550 m² na 364 m².
– Odstop od splošnih PIP glede FZ iz 0,40 na FZ 0,50.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz predmetnega območja stavbnega zemljišča.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1364.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3501-0525/2019-14
Ivančna Gorica, dne 18. novembra 2019
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad