Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3240. Pravilnik o vsebini in obliki diplome na IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana, stran 8809.

  
Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/07 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14), je Senat IAM VŠMM, Ljubljana, dne 25. 11. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki diplome na IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana. 
1. člen 
IAM Visoka šola za multimedije Ljubljana izdaja diplomo o zaključenem visokošolskem strokovnem programu Multimedijska produkcija.
2. člen 
Diplomska listina IAM visoke šole za multimedije je bila natisnjena leta 2019 v 150 izvodih z digitalnim tiskom z dodanim zlatotiskom za napis DIPLOMA. Listino je oblikovala Veronika Saje, univ. dipl. inž. arhitekture.
Diplomska listina IAM visoke šole je pokončnega A4-formata (širina 210 mm, višina 297 mm). Natisnjena je na papir rumenkaste barve Symbol Tatami Ivory gramature 150 g/m2.
Na vrhu listine je sredinsko postavljen zaščitni znak IAM Visoke šole za multimedije. Znak je 12 mm odmaknjen od zgornjega roba. Znak sestavlja tipografski simbol – monogram IAM iz začetnic (Inštitut in akademija za multimedije) in izpis naslova šole IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana. Monogram je izpisan s posebej zasnovanimi, malimi tiskanimi črkami, z enako debelimi oglatimi potezami z zaobljenimi vogali. Nekatere od potez so v temnosivi barvi, nekatere pa v modri. Izpis naslova šole je postavljen pod simbol na desni strani, izpisan je z malimi tiskanimi črkami v dveh vrsticah v modri barvi. Širina znaka je 57 mm. Znak je oblikovala mag. Marija Nabernik, univ. dipl. oblikovalka.
Pod znakom šole je postavljen izpis: DIPLOMA. Izpis je postavljen 55 mm od zgornjega roba in je izpisan z velikimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v polkrepki različici in v velikosti 45 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je v zlati barvi.
Naslednji izpis na listini je izpis: VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA PRVE STOPNJE. Izpis je izpisan z velikimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v polkrepki različici in v velikosti 12 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je v črni barvi.
Naslednji izpis: ime in priimek. Izpisan je z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 6,5 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je v črni barvi.
Naslednji izpisi so trije v isti vrstici: datum rojstva, kraj rojstva in država rojstva. Izpisani so z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 6,5 pik. Vsi trije izpisi skupaj so postavljeni sredinsko. Izpisi so v črni barvi.
Naslednji izpis: je. Izpisan je z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 6,5 pik. Izpis ni postavljen sredinsko, ampak levo od sredine. Izpis je v črni barvi.
Naslednji izpis: datum. Izpisan je z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 6,5 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je v črni barvi.
Naslednji izpis: opravil/-a. Izpis je izpisan z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 12 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je v črni barvi.
Naslednji izpis: diplomski izpit po visokošolskem študijskem programu. Izpis je izpisan z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 12 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je v črni barvi.
Naslednji izpis: in si pridobil/-a visoko strokovno izobrazbo. Izpis je izpisan z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 12 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je v črni barvi.
Naslednji izpis: številka diplome. Izpisan je z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 6,5 pik. Izpis je postavljen levostransko. Izpis je v črni barvi.
Zadnji izpisi na listini so trije v isti vrstici: datum izdaje diplome, pečat in podpis direktorja/-ice, dekana/-je. Izpisani so z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 6,5 pik. Vsi trije izpisi skupaj so postavljeni sredinsko. Izpisi so v črni barvi.
Na dnu listine pod izpisi datum izdaje diplome, pečat in podpis direktorja/-ice, dekana/-je je 48 mm prostora za pečat in za podpis dekana.
3. člen 
Številka diplome je sestavljena iz oznake študijskega programa in zaporedne številke diplomanta.
4. člen 
Diploma IAM VŠMM je javna listina in je napisana v slovenskem jeziku.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi. Napisana je v slovenskem in angleškem jeziku.
5. člen 
IAM VŠMM izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno, uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu Republike Slovenije, če je iz evidenc IAM VŠMM razvidno, da je bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome. Na dvojnik diplome se v zgornji desni kot zapiše, da gre za dvojnik, ostali podatki so enaki kot pri originalu. Namesto lastnoročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana/dekanje ali direktorja/-ice IAM VŠMM zapiše »l. r.«. Na hrbtni strani dvojnika trenutni dekan/dekanja ali direktor/-ica podpiše skladnost podatkov dvojnika diplome s podatki Evidence, na podlagi katere se izdaja dvojnik diplome. Na hrbtno strani dvojnika diplome se odtisne pečat IAM VŠMM. V Evidenco se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, potrdilo Uradnega lista Republike Slovenije o preklicu diplome se shrani v Osebni list diplomanta.
6. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za vse diplome izdane po 1. januarju 2020.
Ljubljana, dne 25. novembra 2019
Dekan 
dr. Srečko Zakrajšek 

AAA Zlata odličnost