Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3201. Sklep o potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 8727.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) in 74. člena Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 62/16) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 9. redni seji dne 26. 11. 2019 sprejel
S K L E P 
o potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 
1. 
Občinski svet se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 in leto 2020, št. ELAB-02-SJOŠČ/19-20 z dne 27. 9. 2019 (v nadaljevanju: Elaborat), ki ga je izdelal izvajalec javnih služb v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o.
2. 
Občinski svet potrjuje predračunske cene izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019, kot jih določa Elaborat iz prve točke tega sklepa, in sicer:
a. predračunsko ceno Zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki znaša 0,15405 EUR/kg, od tega:
i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg
ii. cena storitve: 0,15405 EUR/kg
b. predračunsko ceno Zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ki znaša 0,11109 EUR/kg, od tega:
i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg
ii. cena storitve: 0,11109 EUR/kg
3. 
Občinski svet potrjuje predračunske cene izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020, kot jih določa Elaborat iz prve točke tega sklepa, in sicer:
a. predračunsko ceno Zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki znaša 0,16399 EUR/kg, od tega:
i. cena javne infrastrukture: 0,00568 EUR/kg
ii. cena storitve: 0,15832 EUR/kg
b. predračunsko ceno Zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ki znaša 0,10673 EUR/kg, od tega:
i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg
ii. cena storitve: 0,10673 EUR/kg
4. 
Predračunske cene iz točke 2 in točke 3 tega sklepa ne vsebujejo DDV.
5. 
Cene iz točke 2 tega sklepa pričnejo veljati in se uporabljati dne 1. 12. 2019.
6. 
Cene iz točke 3 tega sklepa pričnejo veljati in se uporabljati dne 1. 1. 2020.
7. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35402-0002/2019-008
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 26. novembra 2019
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana