Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3200. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata na naslednjega člana občinskega sveta, stran 8727.

  
Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Lendava na 6. korespondenčni seji dne 13. 11. 2019 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
Občinska volilna komisija Lendava ugotavlja:
– da je izvoljenemu članu Ottu Močneku na podlagi tretjega odstavkia 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), zaradi odstopa prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava,
– da je mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava prešel na naslednjo kandidatko z liste SDS, t.j. Evo Šabjan, roj. 16. 6. 1968, Lendavske Gorice 251, 9220 Lendava, ki je dne 11. 11. 2019 podala izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava za preostanek mandatne dobe.
Št. 041-0024/2019
Lendava, dne 13. novembra 2019
Predsednica OVK Lendava 
Vladimira Pučko 

AAA Zlata odličnost