Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3199. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata na naslednjega člana občinskega sveta, stran 8726.

  
Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Lendava na 8. korespondenčni seji dne 15. 11. 2019 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
Občinska volilna komisija Lendava ugotavlja, da:
– je izvoljenemu članu mag. Antonu Balažeku na podlagi tretjega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), zaradi odstopa prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava,
– je mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava zaradi nesprejema mandata predhodne kandidatke na listi Desus prešel na naslednjega kandidata z iste liste, t.j. Draga Nađa, roj. 25. 5. 1953, Lendavske gorice 547, 9220 Lendava, ki je dne 14. 11. 2019 podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava za preostanek mandatne dobe.
Št. 041-0026/2019
Lendava, dne 15. novembra 2019
Predsednica OVK Lendava 
Vladimira Pučko 

AAA Zlata odličnost