Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3190. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Šmarje pri Jelšah, stran 8703.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-10/2019-09/429 z dne 11. 11. 2019, družba PETROL d.d., Ljubljana, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Šmarje pri Jelšah 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje občine Šmarje pri Jelšah, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019
Odjemna skupina
za leto t:
2019
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost [kWh/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0–2000
2,31262
0,03059
CDK2
2001–5000
4,88247
0,01732
CDK3
5001–1.5000
5,97154
0,01615
CDK4
15.001–25.000
7,95389
0,01530
CDK5
25.001–50.000
11,97978
0,01432
CDK6
50.001–100.000
15,76192
0,46057
0,01395
CDK7
100.001–300.000
18,35513
0,46057
0,01357
CDK8
300.001–800.000
36,71027
0,46057
0,01357
CDK9
800.001–1.000.000
95,40090
0,46057
0,00000
0,01357
CDK10
1.000.001–2.000.000
0,06634
0,01076
CDK11
2.000.001–6.000.000
0,06634
0,01036
CDK12
6.000.001–10.000.000
0,06634
0,00876
CDK13
10.000.001–50.000.000
0,06534
0,00758
CDK14
50.000.001–150.000.000
0,03367
0,00210
CDK15
Nad 150.000.000
0,03367
0,00210
– od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020
Odjemna skupina
za leto t:
2020
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost [kWh/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0–2000
2,31262
0,03059
CDK2
2001–5000
4,88247
0,01732
CDK3
5001–1.5000
5,97154
0,01615
CDK4
15.001–25.000
7,95389
0,01530
CDK5
25.001–50.000
11,97978
0,01432
CDK6
50.001–100.000
15,76192
0,46057
0,01395
CDK7
100.001–300.000
18,35513
0,46057
0,01357
CDK8
300.001–800.000
36,71027
0,46057
0,01357
CDK9
800.001–1.000.000
95,40090
0,46057
0,00000
0,01357
CDK10
1.000.001–2.000.000
0,06634
0,01076
CDK11
2.000.001–6.000.000
0,06634
0,01036
CDK12
6.000.001–10.000.000
0,06634
0,00876
CDK13
10.000.001–50.000.000
0,06534
0,00758
CDK14
50.000.001–150.000.000
0,03370
0,00215
CDK15
Nad 150.000.000
0,03370
0,00215
– od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
Odjemna skupina
za leto t:
2021
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost [kWh/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0–2000
2,31262
0,03059
CDK2
2001–5000
4,88247
0,01732
CDK3
5001–1.5000
5,97154
0,01615
CDK4
15.001–25.000
7,95389
0,01530
CDK5
25.001–50.000
11,97978
0,01432
CDK6
50.001–100.000
15,76192
0,46057
0,01395
CDK7
100.001–300.000
18,35513
0,46057
0,01357
CDK8
300.001–800.000
36,71027
0,46057
0,01357
CDK9
800.001–1.000.000
95,40090
0,46057
0,00000
0,01357
CDK10
1.000.001–2.000.000
0,06634
0,01076
CDK11
2.000.001–6.000.000
0,06634
0,01036
CDK12
6.000.001–10.000.000
0,06634
0,00876
CDK13
10.000.001–50.000.000
0,06534
0,00758
CDK14
50.000.001–150.000.000
0,03400
0,00217
CDK15
Nad 150.000.000
0,03400
0,00217
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
2019
2020
2021
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
1,11570
 
1,09605 
 
1,07642 
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
0,97466
 
0,95749 
 
0,94035 
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
0,69000
 
0,69000 
 
0,69000 
4. člen 
Tarifne postavke za ostale storitve znašajo:
Vrsta ostale storitve
 
 
2019
2020
2021
 
 
leto t
leto t + 1
leto t + 2
A. PODATKOVNE STORITVE 
 
Enota mere
A.01
Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema
 
[EUR/račun]
2,68
2,76
2,84
A.02
Ponovni izpis računa in položnice
 
[EUR/izpis]
1,36
1,40
1,44
A.03
Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema
 
[EUR/izpis]
1,35
1,39
1,43
A.04
Strošek drugega in naslednjih opominov
 
[EUR/opomin]
0,76
0,78
0,80
B. STORITVE NA SISTEMU – PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA  
B.01
Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom na lokaciji odjemnega mesta
 
[EUR/storitev]
21,53
22,17
22,83
B.02
Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop do podatkov meritev
 
[EUR/storitev]
6,50
6,50
6,50
B.03
Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z opremo, ki omogoča upravljanje na daljavo
 
[EUR/storitev]
8,00
8,00
8,00
B.04
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez demontaže plinomera)
 
[EUR/storitev]
38,00
38,00
38,00
B.05
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja 
(in demontažo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
 
[EUR/storitev]
43,05
44,34
45,67
B.06
Neuspešen poskus odklopa 
 
[EUR/storitev]
34,31
35,33
36,38
B.07
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez vgradnje plinomera)
 
[EUR/storitev]
38,00
38,00
38,00
B.08
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
 
[EUR/storitev]
45,78
47,15
48,56
B.09
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij 
 
[EUR/storitev]
15,00
15,00
15,00
B.10
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije nad 50 kW ali za večji obseg izvedenih instalacij 
 
[EUR/storitev]
22,89
23,57
24,27
B.11
Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa 
 
[EUR]
6,56
6,75
6,95
B.12
Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW
 
[EUR/storitev]
37,15
38,26
39,40
B.13
Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW
 
[EUR/storitev]
49,50
49,50
49,50
B.14
Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika
 
[EUR/storitev]
48,00
48,00
48,00
B.15
Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na odjemno mesto na zahtevo uporabnika
 
[EUR/storitev]
48,00
48,00
48,00
C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR 
C.01
Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m 
 
[EUR/storitev]
40,00
40,00
40,00
C.02
Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah
 
[EUR/h]
40,00
40,00
40,00
C.03
Nadzor v varovalnem pasu plinovoda
 
[EUR/h]
36,61
37,70
38,83
D. V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane naslednje postavke 
D.01
Opravila monterja
 
[EUR/h]
17,48
18,00
18,54
D.02
Opravila delavca z visoko izobrazbo
 
[EUR/h]
36,61
37,70
38,83
D.03
Opravila izven delovnega časa (pribitek)
 
[EUR/h]
4,37
4,50
4,63
D.04
Kilometrina osebni avto
 
[EUR/km]
0,37
0,37
0,37
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. decembra 2019 in velja do 31. decembra 2021.
Št. 2019-1001
Ljubljana, dne 12. novembra 2019
EVA 2019-2430-0077
Petrol d.d., Ljubljana 
Zakonita zastopnica 
Nada Drobne Popović, 
predsednica uprave 

AAA Zlata odličnost