Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3187. Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom delavcev v pravosodju, stran 8692.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91) skleneta
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa Andreja Katič, ministrica za pravosodje
in
Sindikat delavcev v pravosodju, ki ga zastopa Tomaž Virnik, predsednik
S T A V K O V N I  S P O R A Z U M 
med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom delavcev v pravosodju 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju vlada) in Sindikat delavcev v pravosodju (v nadaljevanju: SDP) soglašata z vsebino naslednjih točk tega sporazuma.
I. 
Vlada se zavezuje, da bo v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije (v nadaljevanju VSRS) v roku 1 leta od podpisa tega sporazuma pripravila analizo strukture obstoječih delovnih mest predvsem plačne podskupine C2, ki so potrebna za delovanje sodstva in ki bo podlaga za pripravo Bele knjige o prenovi kariernega razvoja javnih uslužbencev v sodstvu.
II. 
Analiza bo vsebovala:
– pregled vseh delovnih mest, potrebnih za delovanje sodstva, predvsem iz plačne podskupine C2,
– primerjavo navedenih delovnih mest znotraj sodstva,
– primerjavo navedenih delovnih mest z delovnimi mesti v ostalem javnem sektorju, ki jih bo identificirala delovna skupina iz VI. točke tega sporazuma, glede na stopnjo izobrazbe, zahtevnost dela in plačilo za delo.
III. 
Osnova za pripravo Bele knjige o prenovi kariernega razvoja javnih uslužbencev v sodstvu bodo, poleg podatkov, pridobljenih v okviru analize iz I. točke tega sporazuma, tudi podatki, pridobljeni v okviru Analize kariernega napredovanja v javnem sektorju, ki se jo je Vlada Republike Slovenije zavezala pripraviti na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).
IV. 
Vlada RS se zavezuje, da bo v sodelovanju z VSRS v Beli knjigi iz I. točke tega sporazuma posebno pozornost namenila položaju strokovnih sodelavcev v sodstvu in njihovemu kariernemu razvoju.
V. 
V okviru prenove sistema strokovno-tehničnih delovnih mest plačne skupine J se SDP zaveže, da bo podprl podane vladne predloge, ki bi vsa delovna mesta plačne skupine J vključila v eno kolektivno pogodbo in jih ustrezno poenotila, upoštevaje načelo enakega plačila za enakovredno delo.
VI. 
Podpisnika tega sporazuma se zavezujeta, da bosta v roku 30 dni od podpisa tega sporazuma oblikovala delovno skupino, ki bo pripravila analizo in Belo knjigo iz I. točke tega sporazuma.
VII. 
SDP se zavezuje, da ne bo vložil pobude ali zahteve za referendum ali vodil oziroma podpiral referendumskih aktivnosti zoper morebitne spremembe zakona, ki pomenijo uresničitev tega sporazuma, razen v primeru kršitve tega dogovora.
VIII. 
Vlada se zavezuje, da bo Bela knjiga o prenovi kariernega razvoja javnih uslužbencev v sodstvu pripravljena v roku 6 mesecev od pripravljene analize iz I. točke tega sporazuma in da si bo prizadevala za čimprejšnjo uresničitev njenih ciljev.
IX. 
SDP se z dnem sklenitve tega sporazuma zavezuje ustaviti vse stavkovne aktivnosti.
X. 
Ta sporazum se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-5/2019/2
Ljubljana, dne 27. novembra 2019
EVA 2019-2030-0037
Vlada Republike Slovenije 
Andreja Katič 
ministrica 
za pravosodje 
 
Sindikat delavcev v pravosodju 
Tomaž Virnik 
predsednik