Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3116. Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2019 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme, stran 8395.

  
Na podlagi prvega odstavka 34. člena Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2019 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme 
Deleži izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme oziroma nosilci skupnih načrtov za leto 2019 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme, so po posameznih razredih in podrazredih električne in elektronske opreme naslednji:
1. za razred 1 – Oprema za toplotno izmenjavo:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.: 17,15 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 3,57 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 9,57 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 4,24 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 65,47 %;
2. za razred 2 – Zasloni, monitorji in oprema z zasloni, površine večje od 100 cm²:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.: 3,40 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 9,21 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 12,38 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 24,87 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 50,14 %;
3. za razred 3 – Sijalke:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.: 11,73 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 5,21 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 1,87 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 8,22 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 72,97 %;
4. za razred 4 – Velika oprema (katera koli zunanja dimenzija večja od 50 cm):
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.: 7,95 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 9,01 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 2,87 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 11,39 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 68,78 %;
5. za razred 5Majhna oprema (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm):
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.: 22,93 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 11,88 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 10,99 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 9,26 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 44,94 %;
6. za razred 6 – Majhna oprema za IT in telekomunikacije (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm):
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.: 17,43 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 4,79 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 11,28 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 36,04 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 30,46 %.
II 
Skupni deleži nastale in zbrane odpadne električne in elektronske opreme, za katero morajo nosilci skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo za leto 2019 izpolniti obveznost zagotovitve zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme, so naslednji:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.: 13,66 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 8,07 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 7,00 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 10,48 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 60,79 %.
III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-33/2019
Ljubljana, dne 21. novembra 2019
EVA 2019-2550-0064
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik