Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3115. Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog, stran 8375.

  
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o razvrstitvi prepovedanih drog 
1. člen 
Ta uredba v skladu z Direktivo (EU) 2017/2103 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ zaradi vključitve novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/387/PNZ (UL L št. 305 z dne 21. 11. 2017, str. 12) in Delegirano direktivo Komisije (EU) 2019/369 z dne 13. decembra 2018 o spremembi Priloge k Okvirnemu sklepu Sveta 2004/757/PNZ v zvezi z vključitvijo novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ (UL L št. 66 z dne 7. 3. 2019, str. 3) določa razvrstitev prepovedanih drog glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica njihove zlorabe, ter glede na uporabo v skupine I, II in III.
2. člen 
Seznam skupin prepovedanih drog iz prejšnjega člena je v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen 
Z mednarodnim nelastniškim imenom so označene le tiste prepovedane droge, ki so na Seznamu mednarodnih nelastniških imen za farmacevtske snovi (INN) Svetovne zdravstvene organizacije.
4. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 45/14, 22/16, 14/17 in 4/19).
5. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-5/2019
Ljubljana, dne 21. novembra 2019
EVA 2019-2711-0054
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost