Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3112. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra, stran 8373.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji, dne 20. 11. 2019 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se na nepremičninah:
– parc. št. 300/15, 303/15, 304/10 in 304/13, vse k.o. 1381 Boštanj,
last Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična številka: 5883008000, vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0129/2019
Sevnica, dne 21. novembra 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk