Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3111. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8373.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 20. 11. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Ukine se status javnega dobra na naslednjih nepremičninah:
– 1032/16, 1032/17, 1032/18, 1032/42, 1032/43, 1032/46, 1032/49, 1032/52, vse k.o. 1381 Boštanj in
– 1650/5, k.o. 1373 Žigrski Vrh.
2. člen 
Po ukinitvi statusa javnega dobra se pri nepremičnini:
– 1650/5, k.o. 1373 Žigrski Vrh
vknjiži lastninska pravica v korist Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
3. člen 
Po ukinitvi statusa javnega dobra in izbrisu zaznambe javnega dobra pri nepremičninah s parc. št. 1032/16, 1032/17, 1032/18, 1032/42, 1032/43, 1032/46, 1032/49, 1032/52, vse k.o. 1381 Boštanj, ostane vknjižena lastninska pravica na imetnika Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
4. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.7113-0095/2019,
 7113-0127/2019,
 7113-0128/2019
Sevnica, dne 21. novembra 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk