Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3106. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje, stran 8362.

  
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 7. redni seji dne 19. 11. 2019 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   P R A V I L N I K A 
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje 
1. člen
V Pravilniku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 76/10, 8/11, 45/12) se spremeni besedilo drugega odstavka 5. člena na naslednji način:
(1) Prva alinea se spremeni tako, da na novo glasi: »Gostinski obrati, ki gostom nudijo jedi in pijače (gostilne, restavracije, izletniške kmetije, slaščičarne, okrepčevalnice, bari) od petka do nedelje najdlje do 1.00 ure naslednjega dne.«
(2) Druga alinea se črta.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2019
Videm, dne 19. novembra 2019
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič