Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3099. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, stran 8352.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 9. redni seji dne 6. 11. 2019 sprejel
S K L E P 
1. 
Občinski svet Občine Postojna potrdi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki je bil izdelan s strani izvajalca javne gospodarske službe Publikus d.o.o. z datumom 5. 11. 2019.
2. 
1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
Občinski svet Občine Postojna, potrjuje stroškovno ceno gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje:
– ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena javne infrastrukture v višini 0,0033 €/kg
– Cena storitve v višini 0,1872 €/kg
– ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
– Cena javne infrastrukture v višini 0,0000 €/kg
– Cena storitve v višini 0,2393 €/kg
2. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
Občinski svet Občine Postojna, potrjuje stroškovno ceno gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje:
– Cena javne infrastrukture v višini 0,0005 €/kg
– Cena storitve v višini 0,1005 €/kg
3. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
Občinski svet Občine Postojna, potrjuje stroškovno ceno gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki vključuje:
– Cena javne infrastrukture v višini 0,0402 €/kg
– Cena storitve v višini 0,0206 €/kg.
3. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2019.
4. 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 03201-6/2009-39 z dne 27. 7. 2009.
Št. 03201-11/2019-9
Postojna, dne 6. novembra 2019
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič