Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3089. Odlok o spremembah Odloka o javnem redu in miru v Občini Litija, stran 8303.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 7. redni seji dne 11. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o javnem redu in miru v Občini Litija 
1. člen 
V Odloku o javnem redu in miru v Občini Litija (Uradni list RS, št. 22/17) se v 7. členu spremenijo točke 6., 7. in 9., ki po novem določajo:
6. vzrejati domače živali (razen psov in mačk in drugih hišnih ljubljenčkov) v urbanih naseljih, kot so stanovanjski bloki in vrstne stanovanjske hiše, razen na obstoječih kmetijah s pretežno kmetijsko dejavnostjo;
7. umivanje živali s čistilnimi in podobnimi sredstvi v rekah, potokih in studencih;
9. v času od 1. junija do 30. septembra, ko je skladno s predpisom, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju, razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost, gnojiti z gnojnico ali gnojevko po zemljiščih, ki so v bližini naselij, razen če se zagotovi takojšnje preoravanje, podoranje ali uporabi druga učinkovita tehnika za zmanjševanje smradu zaradi gnojenja.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 719-1/2019
Litija, dne 11. novembra 2019
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec