Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3088. Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, stran 8303.

  
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 42/08, 23/18) in 5. člena Odloka o režijskem obratu Občine Laško (Uradni list RS, št. 40/16) je Občinski svet Občine Laško na 6. redni seji dne 6. 11. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda 
1. Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je Režijski obrat Občine Laško, ki z letno vzdrževalno pogodbo dela prenese na JP Komunalo Laško d.o.o., Podšmihel 1e, Laško.
2. Z dnem uveljavitve tega Sklepa preneha veljati Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda (Uradni list RS, 45/11).
3. Ta sklep začne veljati v petnajstih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-1/2019
Laško, dne 6. novembra 2019
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek