Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3087. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, stran 8303.

  
Na podlagi določil Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 6. seji dne 6. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (Uradni list RS, št. 32/13, 28/15, 41/17).
2. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku spremeni druga alineja, ki se na novo glasi: "da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 1 leto na vodstvenih delovnih mestih."
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2012
Laško, dne 6. novembra 2019
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek