Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3082. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice, stran 8300.

  
Na podlagi 227. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 9. redni seji dne 11. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice 
1. člen 
V Odloku o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 78/15 in 13/16) se v 20. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki glasi:
»(4) Občinski svet lahko na predlog župana delno ali v celoti oprosti plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za gradnjo ne-stanovanjskih stavb podjetje, ki izpolnjujejo kriterije za srednja in velika podjetja po Zakonu o gospodarskih družbah za investicije strateškega pomena s katerim se bo zagotavljalo ohranjanje ali povečanje števila zaposlitev, v kolikor so zagotovljena sredstva v proračunu.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2019
Brežice, dne 12. novembra 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan