Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3076. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o delovnem področju in notranji organizaciji službe državne volilne komisije, stran 8263.

  
Na podlagi četrtega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) je Državna volilna komisija na 79. seji dne 14. novembra 2019 sprejela
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o delovnem področju in notranji organizaciji službe državne volilne komisije 
1. člen 
(1) V drugem odstavku, 2. člena Odloka o delovnem področju in notranji organizaciji službe državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 18/13) se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sodeluje pri pripravi in medresorskem usklajevanju ter daje mnenja službe k predlogom zakonov in drugih predpisov s področja volilne in referendumske zakonodaje,«
(2) Doda se nova sedma alineja, ki se glasi:
»– daje DVK predloge mnenj k predlogom zakonov in drugih predpisov s področja volilne in referendumske zakonodaje.«
(3) Sedma alineja postane osma alineja.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-3/2019-8
Ljubljana, dne 14. novembra 2019
Peter Golob 
predsednik