Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3068. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2020, stran 8238.

  
Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) v zvezi z:
drugim odstavkom 8. člena:
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere so pridobila uporabno dovoljenje javna podjetja za proizvodnjo in distribucijo električne energije (Uradni list RS, št. 67/03, 41/04 – ZVO-1 in 52/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 49/03, 8/04, 41/04 – ZVO-1, 52/07 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni list RS, št. 23/04, 41/04 – ZVO-1, 120/05, 95/06, 52/07, 122/07 in 98/08);
drugim odstavkom 8.c člena:
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mitroviškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 66/94, 71/94 – popr., 26/95 – popr., 38/96, 57/98, 86/99 – odl. US, 49/03, 41/04 – ZVO-1 in 122/07),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 9/95, 26/95 – popr., 86/99 – odl. US, 49/03, 41/04 – ZVO-1, 63/05, 106/06, 34/08 in 17/09),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Polskave za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 17/96, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mirna, Nemiljščica, Hruševka, Temenica, Savinja – na strugi, Suha, Pretovka ob Mostnici in Sopota za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 17/96, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Idrijca – na mlinščici, Sava Bohinjka – na mlinščici, Šošnarjev graben, Reka (Dobrunjica), Soriški potok in Črna za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 63/96, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Gračnica, Mišičev graben, Savinja – na strugi, Savinja – Kolenčeva struga, Dravinja in Jahodnica za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 31/96, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Črna (Dolenji Novaki), Dovžanka, Krka, Kazarska, Polskava in Sevniščica za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 23/97, 57/98, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Bača, Hobovščica, Jezernica, Krumpah, Lešanščica, Lobnica, Poljanšček-območje mlina, Polskava, Radovna, Roja, Sava Bohinjka – na mlinščici, Savinja in Velka za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 57/98, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja, Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 5/00, 49/03, 16/04, 41/04 – ZVO-1, 16/05 in 17/09),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mlečni potok, Zapajliška grapa, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 34/01, 49/03 in 52/07),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov: Dravinja, Idrijca, Luknjica (pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 53/01, 93/01, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode na odseku vodotoka Krumpah za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 28/02, 49/03 in 41/04 – ZVO-1);
tretjim odstavkom 10. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Lobnica (Uradni list RS, št. 89/08);
drugim odstavkom 11. člena:
– Uredbe o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Kamniška Bistrica – Homška Mlinščica, Kamniška Bistrica-Mlinščica Kalcit, Volovljek, Grojzdek in Cerknica (Uradni list RS, št. 29/04 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Savinja – Letuška struga, reka Reka – Žagarjeva mlinščica (Uradni list RS, št. 61/05),
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Klavžarica (Uradni list RS, št. 63/05),
– Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Savinja – Grušoveljska struga (Uradni list RS, št. 9/06) ter
tretjim odstavkom 11. člena:
– Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Cerknice, Završnice, Vipave in Velke (Uradni list RS, št. 52/07 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnih teles vodotokov Bača, Radoljna, Krka in Vipava (Uradni list RS, št. 122/07)
minister za okolje in prostor izdaja
O D R E D B O 
o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2020 
1. člen 
Povprečna prodajna vrednost 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2020 znaša 0,055 eura.
2. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-515/2019
Ljubljana, dne 12. novembra 2019
EVA 2019-2550-0075
Simon Zajc 
minister 
za okolje in prostor