Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2983. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kakovosti mesa klavne živine in divjadi, stran 8003.

  
Na podlagi četrtega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o kakovosti mesa klavne živine in divjadi 
1. člen 
V Pravilniku o kakovosti mesa klavne živine in divjadi (Uradni list RS, št. 61/16 in 30/17) se v 7. členu v drugem odstavku za besedilom »mesa težjih telet« črtata vejica in besedilo »mlade govedine«.
2. člen 
V 9. členu se za besedilom »meso težjih telet« črtata vejica in besedilo »mlada govedina (meso mladega goveda)«.
3. člen 
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Teletina je meso goveda, starega manj kot osem mesecev.«.
4. člen 
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Meso težjih telet je meso goveda, starega od 8 do 12 mesecev.«.
5. člen 
12. člen se črta.
6. člen 
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Govedina (goveje meso) je meso goveda, starega 12 mesecev in več.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se meso goveda, mlajšega od 30 mesecev, lahko označi kot mlada govedina – do 30 mesecev.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(prehodna določba) 
(1) Meso goveda mora biti označeno v skladu s spremenjenima 9. in 13. členom pravilnika najpozneje od 30. novembra 2019 dalje.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je lahko predpakirano meso goveda, označeno in dano v promet pred 30. novembrom 2019 v skladu s Pravilnikom o kakovosti mesa klavne živine in divjadi (Uradni list RS, št. 61/16 in 30/17), v prometu do porabe zalog oziroma do prenehanja njegovega roka uporabe.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-289/0097
Ljubljana, dne 8. novembra 2019
EVA 2019-2330-0097
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti