Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2982. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana, stran 8002.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), petega odstavka 55. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/03, 30/06 – ZVDAGA in 4/09) se v 6. členu druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Enota za Gorenjsko s sedežem v Kranju, Savska cesta 8, Kranj, ki pokriva območje upravnih enot Jesenice, Kranj, Radovljica, Tržič;«.
2. člen 
V 26. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Arhiv upravlja naslednje nepremičnine v lasti Republike Slovenije:
– katastrska občina 2035 ŠKOFJA LOKA, številka stavbe 1316, v etažni lastnini, številka dela stavbe 2, naslov dela stavbe Partizanska cesta 1C, Škofja Loka, stavba je povezana s parcelo št. 1450;
– katastrska občina 2035 ŠKOFJA LOKA, parcela *246/9 (ID 4827858), stavbna pravica za obstoječo stavbo z naslovom Blaževa ulica 14, Škofja Loka, brez posameznega dela št. 3 stavbe v etažni lastnini št. 32, k. o. 2035 Škofja Loka;
– katastrska občina 2100 KRANJ, številka stavbe 628, v etažni lastnini, številka dela stavbe 6 (ID 6897593), naslov dela stavbe Savska cesta 8, Kranj;
– katastrska občina 2100 KRANJ, številka stavbe 628, v etažni lastnini, številka dela stavbe 7 (ID 6897594), naslov dela stavbe Savska cesta 8, Kranj;
– katastrska občina 2100 KRANJ, številka stavbe 628, v etažni lastnini, številka dela stavbe 8 (ID 6897595), naslov dela stavbe Savska cesta 8, Kranj;
– katastrska občina 2680 NOVE JARŠE, parcela 2/4 (ID 3216046);
– katastrska občina 2680 NOVE JARŠE, številka stavbe 151, številka dela stavbe 1;
– katastrska občina 2680 NOVE JARŠE, številka stavbe 153, številka dela stavbe 1, naslov dela stavbe Kvedrova cesta 9, Ljubljana;
– katastrska občina 2680 NOVE JARŠE, številka stavbe 180, številka dela stavbe 1;
– katastrska občina 1483 KANDIJA, parcela 1340/1 (ID 4332886);
– katastrska občina 1483 KANDIJA, številka stavbe 237, številka dela stavbe 1;
– katastrska občina 1483 KANDIJA, parcela 1343/12 (ID 6492190);
– katastrska občina 1483 KANDIJA, parcela 1343/14 (ID 6492197).«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Arhiv je uporabnik prostorov v stavbi 1728-69 na naslovu Ciril-Metodov trg 21, Ljubljana, in sicer:
– katastrska občina 1728 LJUBLJANA MESTO, parcela 426 (ID 3704102), do 128/1000.«.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-7/2019
Ljubljana, dne 7. novembra 2019
EVA 2019-3340-0014
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti