Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2968. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 7970.

  
Na podlagi 21., 29. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), ter 7. in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 5. redni seji dne 23. 10. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
S tem sklepom status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki so v lasti Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji:
Katastrska občina
Parcelne številke
1839 Jablanica
919/11, 608/16, 642/6, 642/7
1846 Liberga
690/4, 664/2, 666/2, 660/2, 660/3, 444/2, 725/50, 653/3, 653/4, 655/2, 654/2, 653/7
1847 Šmartno
579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 259/6, 1109/4, 1108/2, 740/8, 740/6, 732/5, 524/2, 524/2, 735/4, 735/6, 732/7, 701/7, 701/9
1848 Štanga
1745/2, 1742/5, 1704/7, 1708/4, 441/2
1849 Vintarjevec
1333/2, 249/4, 238/6, 247/4, 247/6, 238/3, 238/7, 238/11, 238/8, 84/4, 84/5, 256/3, 256/2, 1843/4, 1841/2, 1845/2, 1592/5, 1591/5, 1586/2
1852 Poljane
158/2, 397/2, 398/2, 781/4, 781/6, 781/9, 596/7, 154/2, 152/5, 2/2, 2/4
2655 Račica
1799/7, 1795/4, 1797/14, 1809/2, 1822/2, 1827/4, 1834/2, 1829/4, 1825/2, 1705/5, 1708/2, 1705/4, 1764/4
II 
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izdala občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji.
Občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji bo pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nato poslala pristojnemu sodišču, ki bo po uradni dolžnosti na nepremičninah iz prve točke tega sklepa v zemljiško knjigo vpisalo zaznambo o grajenem javnem dobru.
III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-36/2010-137, 466-44/2019-2, 466-2/2012-325, 466-40/2011-253, 466-19/2017-34, 466-3/2013-174, 466-38/2006-113, 466-35/2016-33, 466-5/2018-46, 466-9/2018-38, 466-17/2015-122, 466-5/2014-230, 466-55/2016-32, 466-63/2009-104, 466-34/2011-140, 466-36/2017-50, 466-33/2006-136, 466-69/2008-160, 466-14/2018-15
Šmartno pri Litiji, dne 24. oktobra 2019
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti