Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2967. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji, stran 7969.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 17., 18. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) in 7. ter 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 5. redni seji dne 23. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji 
I. 
V javnem vrtcu OŠ Šmartno – Vrtec Ciciban se za posamezne programe predšolske vzgoje določijo cene, izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki znašajo mesečno na otroka:
Program predšolske vzgoje
Cena v EUR
I. starostna skupina – otroci stari od 1–3 let
506,00
II. starostna skupina – otroci stari od 3–6 let
387,00
Kombinirani oddelek
387,00
II. 
Starši otrok, za katere je Občina Šmartno pri Litiji po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najmanj en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v znesku 2,50 EUR za vsak delovni dan napovedane odsotnosti otroka.
Enako kot rezervacija v času poletnih počitnic se staršem obračuna tudi neprekinjena najmanj enomesečna opravičena odsotnost otroka zaradi bolezni, kar se dokazuje s kopijo originalnega zdravniškega potrdila.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Šmartno pri Litiji po veljavni zakonodaji ni zavezanka za doplačilo do polne cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilo rezervacije s strani staršev in ceno programa.
III. 
Starši otrok lahko med letom začasno izpišejo otroka, vendar največ za dva meseca in so za čas izpisa dolžni plačati rezervacijo mesta v višini 80 % od višine plačila, določene po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih.
IV. 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 14/19).
V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2019.
Št. 601-01/2019
Šmartno pri Litiji, dne 23. oktobra 2019
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti