Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2958. Spremembe Poslovnika Nadzornega odbora Občine Idrija, stran 7948.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 47. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) je Nadzorni odbor Občine Idrija na 7. seji dne 24. 9. 2019 sprejel
S P R E M E M B E   P O S L O V N I K A 
Nadzornega odbora Občine Idrija 
1. člen 
V Poslovniku Nadzornega odbora Občine Idrija (Uradni list RS, št. 104/13) se 25. člen spremeni tako, da se v drugem odstavku črta besedilo »Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski svet.«.
2. člen 
V 33. členu se črta tretji odstavek.
3. člen 
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»48. člen 
Poslovnik, njegove spremembe in dopolnitve sprejme NO z večino glasov vseh svojih članov.«
4. člen 
Spremembe poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2013-3
Idrija, dne 24. septembra 2019
Saša Gnezda 
Predsednica Nadzornega odbora 
Občine Idrija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti