Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2954. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 49 Cs ppip, stran 7946.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17); v nadaljevanju; ZUreP-2 in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 7. redni seji dne 16. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 49 Cs ppip 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča parc. št. del 651/1, 835/1, 651/2, 841/7 k.o. Grosuplje – naselje, ki se po določih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13), Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje za območje nove Podružnične osnovne šole Polica (SD OPN 2), (Uradni list RS, št. 59/15) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (SD OPN 1), (Uradni list RS, št. 47/19) nahajajo v enoti urejanja prostora GR 49 Cs ppip in GR 51 Cs OPPN (v nadaljnjem besedilu: OPN).
2. člen 
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči individualno odstopanje od določil prostorsko izvedbenega akta določenega v OPN za del enote urejanja prostora GR 49 Cs ppip in je vezan na pridobitev upravnega dovoljenja za gradnjo oskrbovanih stanovanj.
V GR 49 Cs ppip se dovoli sledeče individualno odstopanje:
– del parcele 651/1 (k.o. 1783) v izmeri cca 250 m2 se ureja z EUP GR 49,
– zapis tretjega odstavka 81. člena glasi: Klet mora biti vkopana vsaj toliko, da je kota pritličja največ 1,40 m nad najvišjo koto okoliškega terena. V primerih gradnje v strmem terenu, kjer je objekt vsaj z eno stranico vkopan v teren za celo etažo, se ta etaža šteje kot kletna.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča v M 1:1000.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1372.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja dve leti od dneva uveljavitve.
Št. 3500-0008/2019
Grosuplje, dne 16. oktobra 2019
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti