Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2953. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Grosuplje, stran 7946.

  
Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17); v nadaljevanju ZUreP-2 in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 7. redni seji dne 16. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi območja predkupne pravice Občine Grosuplje 
1. člen 
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Grosuplje (v nadaljevanju: občina) na nepremičninah.
2. člen 
Občina ima predkupno pravico na nepremičninah na celotnem območju občine, in sicer:
– na stavbnih zemljiščih;
– na ureditvenem območju naselja;
– na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih za namen graditve objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– na območju za dolgoročni razvoj naselja, kot je določen v OPN.
3. člen 
Območje predkupne pravice je prikazano v grafičnem delu izvedbenega akta Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje, Uradni list RS, št. 8/13, 59/15 in 47/19 (karta prikaz namenske rabe prostora, karta prikaz gospodarske javne infrastrukture in karta prikaz stanja prostora) v merilu 1:5000 do parcele natančno.
Pri objektih gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo območja njihovih varovalnih koridorjev, določenih z veljavnimi prostorskimi akti občine ali drugimi predpisi.
Za objekte gospodarske javne infrastrukture se štejejo objekti, ki so že zgrajeni in objekti, ki so predvideni za izgradnjo za komunalno opremljanje območij, določenih z veljavnimi prostorskimi akti občine.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 35/13).
5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2019
Grosuplje, dne 16. oktobra 2019
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti