Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2947. Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Dobrna, stran 7929.

  
Na podlagi f. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov), četrtega odstavka 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB), 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 8. redni seji dne 10. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Dobrna 
1. 
S tem sklepom se določi izvajanje videonadzora na javnih površinah Občine Dobrna zaradi zagotavljanja nadzora nad javno infrastrukturo in javnim premoženjem ter zagotavljanja varnosti ljudi in občanov ter varnosti in varovanja občinskega premoženja, preprečevanja vandalizma, preprečevanja ogrožanja zdravja ljudi in okolja.
2. 
Videonadzor, ki ga izvaja Občina Dobrna ali od nje pooblaščen zunanji izvajalec, se izvaja na naslednjih lokacijah:
1. Ekološki otok pri Ružički, Dobrna:
– Na delu parc. št. 1602/5, k.o. 1056 Dobrna.
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Zbirno mesto za ločevanje odpadkov – ekološki otok.
– Lokacija kamere: Na drogu ob predmetu nadzora.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Dobrna. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
2. Ekološki otok na parkirišču v centru Dobrne:
– Na delu parc. št. 605/18, k.o. 1056 Dobrna.
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Zbirno mesto za ločevanje odpadkov – ekološki otok.
– Lokacija kamere: Na drogu ob predmetu nadzora.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Dobrna. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
3. Ekološki otok pri graščini Gutenek, Zavrh nad Dobrno:
– Na delu parc. št. 802/6, k.o. 1045 Klanc.
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Zbirno mesto za ločevanje odpadkov – ekološki otok.
– Lokacija kamere: Na drogu ob predmetu nadzora.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Dobrna. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
4. Ekološki otok pri mizarni term, Dobrna:
– Parc. št.: 1809/1, k.o. 1056 Dobrna.
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Zbirno mesto za ločevanje odpadkov – ekološki otok.
– Lokacija kamere: Na drogu ob predmetu nadzora.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Dobrna. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
5. Ekološki otok v naselju Klanc:
– Parc. št.: 806/4, k.o. 1045 Klanc.
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Zbirno mesto za ločevanje odpadkov – ekološki otok.
– Lokacija kamere: Na drogu ob predmetu nadzora.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Dobrna. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
6. Ekološki otok pri pokopališču Dobrna I:
– Parc. št.: 1554/3, k.o. 1056 Dobrna.
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Zbirno mesto za ločevanje odpadkov – ekološki otok.
– Lokacija kamere: Na drogu ob predmetu nadzora.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Dobrna. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
7. Ekološki otok pri pokopališču Dobrna II:
– Parc. št.: 1552/1, k.o. 1056 Dobrna.
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Zbirno mesto za ločevanje odpadkov – ekološki otok.
– Lokacija kamere: Na drogu ob predmetu nadzora.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Dobrna. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
8. TIC Dobrna s tržnico, Dobrna 19 b:
– Parc. št.: 1579/10, k.o. 1056 Dobrna.
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Vhod v objekt TIC-a Dobrna, neposredna okolica tržnice s pripadajočo javno urbano opremo.
– Lokacija kamere: Na drogu ob predmetu nadzora.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec objekta TIC-a Dobrna s tržnico, Dobrna 19 b. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 10 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
3. 
Občina Dobrna zagotovi izvedbo vseh potrebnih ukrepov za varstvo osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov, zlasti glede upoštevanja določil o izvedbi presoje učinkov na zasebnost, spoštovanja načel varstva osebnih podatkov, roka hrambe, ustreznega zavarovanja podatkov pred nepooblaščenim dostopom in pred varnostnimi incidenti, zakonitostjo uporabe in posredovanja podatkov ter vodenja ustreznih evidenc.
Redni notranji nadzor nad zakonitostjo in ustreznostjo izvajanja videonadzora se zagotavlja s periodičnimi pregledi stanja, ki ga občina izvede najmanj enkrat letno.
4. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0009/2019-1(6)
Dobrna, dne 10. oktobra 2019
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti