Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2940. Pravilnik o izvajanju uredb (EU) o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova cestna vozila ter o poročanju in posredovanju podatkov, stran 7902.

  
Na podlagi prvega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o izvajanju uredb (EU) o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova cestna vozila ter o poročanju in posredovanju podatkov
1. člen 
S tem pravilnikom se določa pristojni organ za zbiranje in posredovanje podatkov v zvezi z emisijami CO2 cestnih motornih vozil o novih cestnih vozilih za izvajanje naslednjih uredb:
1. Uredbe (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ter razveljavitvi uredb (ES) št. 443/2009 in (EU) št. 510/2011 (UL L št. 111 z dne 25. 4. 2019, str. 13; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/631/EU) in
2. Uredbe (EU) 2018/956 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremljanju emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter o poročanju o njih (UL L št. 173 z dne 9. 7. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/956/EU).
2. člen 
Pristojni organ za izvajanje tega pravilnika in uredb iz prejšnjega člena je Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: agencija).
3. člen 
Agencija izvaja naloge iz:
– prvega, drugega, tretjega, šestega in enajstega odstavka 7. člena Uredbe 2019/631/EU in
– 4. člena Uredbe 2018/956/EU.
4. člen 
Agencija podatke, zbrane v skladu s Pravilnikom o izvajanju uredb (EU) in (ES) o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova cestna vozila za zmanjšanje emisij CO2 ter poročanje in posredovanje podatkov (Uradni list RS, št. 66/18), uporabi za namene izvajanja nalog iz prejšnjega člena.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju uredb (EU) in (ES) o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova cestna vozila za zmanjšanje emisij CO2 ter poročanje in posredovanje podatkov (Uradni list RS, št. 66/18), ki pa se uporablja do 31. decembra 2019.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020.
Št. 007-261/2019
Ljubljana, dne 11. oktobra 2019
EVA 2019-2430-0055
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti