Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2914. Odlok o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Kostanjevica na Krki, stran 7856.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 14. in 83. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 6. redni seji dne 23. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Kostanjevica na Krki 
1. člen 
V Odloku o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/10) se spremeni šesti odstavek 47. člena tako, da se glasi:
»(6) V nobenem primeru ni dovoljena gradnja novo zgrajenih objektov v pasu 1,5 m od roba cestišča.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-8/2010
Kostanjevica na Krki, dne 23. oktobra 2019
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič