Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2910. Sklep o merilih za določitev višine nadomestila članom volilnih organov Občine Sodražica, stran 7852.

  
Na podlagi 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na prvi dopisni seji dne 21. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o merilih za določitev višine nadomestila članom volilnih organov Občine Sodražica
I. 
Na podlagi teh meril se določi višina nadomestila za člane volilnih organov Občine Sodražica za vse volitve in referendume, ki potekajo na območju Občine Sodražica, razen za vsake splošne volitve, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet ter redne in nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, za katere je višina nadomestila določena z zakonom, ki ureja lokalne volitve.
II. 
Višino nadomestila določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v zakonskem roku, pri čemer upošteva naslednja merila:
– število volilnih enot, v katerih potekajo volitve oziroma referendum,
– število volišč, potrebnih za izvedbo volitev oziroma referenduma,
– obseg in zahtevnost neposrednih opravil.
III. 
Ob upoštevanju meril iz prejšnjega člena Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja članom volilnih organov (predsedniku, članom, tajniku in njihovim namestnikom), zaradi dela v volilnih organih, določi enkratno nadomestilo v višini od 70 % do 100 % nadomestila, ki bi ga dobili v primeru splošnih volitev in je določen z zakonom, ki ureja lokalne volitve.
IV. 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-5/19
Sodražica, dne 21. oktobra 2019
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec