Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2909. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve v Občinski svet Občine Sodražica, stran 7852.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11 in 98/13, 8/15) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 1. dopisni seji dne 21. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve v Občinski svet Občine Sodražica 
1. člen 
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve člana v Občinski svet Občine Sodražica, v volilni enoti 7.
2. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen 
Organizator volilne kampanje, ki mu bo pripadel mandat za člana občinskega sveta, ima pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.
4. člen 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Sodražica v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-4/2019
Sodražica, dne 21. oktobra 2019
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec