Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2908. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Sodražica, stran 7852.

  
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 1. dopisni seji dne 21. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Sodražica 
I. 
Frančiški Ambrožič, Zamostec 55, 1317 Sodražica z dnem imenovanja v Nadzorni odbor Občine Sodražica preneha članstvo v Občinski volilni komisiji Občine Sodražica.
II. 
V Občinsko volilno komisijo Občine Sodražica se za nadomestnega člana imenuje Andreja Kosa, Zapotok 28 b, 1310 Ribnica.
III. 
Mandatna doba nadomestnega člana Občinske volilne komisije preneha skupaj z mandatom ostalih članov Občinske volilne komisije, imenovanih s Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije (Uradni list RS, št. 66/18).
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-7/2018
Sodražica, dne 21. oktobra 2019
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec