Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2902. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Luče, stran 7837.

  
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB in 66/17) je Občinski svet Občine Luče na 5. seji dne 23. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Luče 
1. člen 
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Luče zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Luče, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora.
2. člen 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.000,00 €,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.000,00 €,
– za omogočanje začasne rabe prostora 1.500,00 €.
3. člen 
Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za lokacijsko preveritev.
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-5/2019
Luče, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc