Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2893. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7829.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 9. redni seji dne 15. 10. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Na nepremičnini parc. št. 1126/52 k.o. 1535 – Črnomelj se, po pravnomočnosti geodetske odločbe, ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000.
II. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-187/2018
Črnomelj, dne 15. oktobra 2019
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek