Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2891. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj, stran 7827.

  
Na podlagi 16. člena Statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 9. redni seji dne 15. 10. 2019 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Črnomelj 
1. člen 
V Poslovniku občinskega sveta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 103/13) in 4/18) se spremeni četrti odstavek 25. člena, tako da po novem glasi:
»Vabila in gradiva iz prejšnjih odstavkov se prejemnikom pošljejo v elektronski obliki, po pošti v fizični obliki pa le, če tako s pisno izjavo naroči prejemnik, ali če občinska uprava ne razpolaga z elektronskim naslovom prejemnika.«
Doda se peti odstavek, ki glasi:
»Vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo se objavi na spletni strani občine, razen v primerih, ko gradivo vsebuje tajne oziroma druge podatke, ki so varovani na podlagi zakona oziroma drugega predpisa.«
KONČNA DOLOČBA 
37. člen 
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-34/2013
Črnomelj, dne 15. oktobra 2019
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost