Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2806. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o inšpekcijskem nadzoru na obrambnem področju, stran 7589.

  
Na podlagi petega odstavka 86. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o inšpekcijskem nadzoru na obrambnem področju 
1. člen 
V Pravilniku o inšpekcijskem nadzoru na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 88/03 in 92/15) se v 2. členu v prvem odstavku na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter nadzor nad izvajanjem predpisov in drugih aktov, ki urejajo kritično infrastrukturo Republike Slovenije, pri nosilcih sektorjev kritične infrastrukture in lastnikih oziroma upravljavcih kritične infrastrukture.«.
2. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku črta beseda »rednih«.
3. člen 
V 30. členu se drugi tretji odstavek označi kot četrti odstavek.
Dosedanja četrti in peti odstavek se označita kot peti in šesti odstavek.
4. člen 
V 32. členu se v tretjem odstavku pred besedo »ministru« doda beseda »pošlje«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-24/2019-6
Ljubljana, dne 17. oktobra 2019
EVA 2019-1911-0013
Karl Erjavec 
minister 
za obrambo