Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2800. Odredba o spremembi prometne ureditve na kategorizirani občinski cesti JP 798171, Klevevž, na delu od km 0+78 m do km 0+405 m, stran 7574.

  
Na podlagi drugega odstavka 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), devetega odstavka 13. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 100/09 in 31/12) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 6. redni seji dne 27. 9. 2017 sprejel
O D R E D B O 
o spremembi prometne ureditve na kategorizirani občinski cesti JP 798171, Klevevž, na delu od km 0+78 m do km 0+405 m 
1. člen 
S to odredbo se določi sprememba prometne ureditve na kategorizirani občinski cesti št. 798170, št. odseka 798171, Klevevž, na delu od km 0+78 m do km 0+405 m.
2. člen 
Na delu občinske ceste JP 798171, Klevevž, se od km 0+78 m do km 0+405 m prepove promet za vse vrste vozil. Del JP 798171 od km 0+78 m do km 0+405 m se nameni kolesarskemu in peš prometu. Na delu JP 798171 se od km 0+78 m do km 0+405 m ohrani promet zgolj za dostop lastnikom in posestnikom zemljišč do njihovih zemljišč in za potrebe intervencij.
Na JP 798171, Klevevž na delu od km 0+78 m do km 0+405 m se izvede ukrepe za spremembo prometne ureditve.
V km 0+78 m se za preprečitev vožnje vsem vrstam vozil postavi ustrezen prometni znak ali dvižno-potopne stebričke ali zapornico.
3. člen 
Promet se na delu JP 798171, Klevevž ukinja z naslednjimi utemeljitvami:
– promet na delu JP 798171 od km 0+78 m do km 0+405 m je izredno moteč in predstavlja veliko škodo za naravno vrednoto Klevevške Toplice, do katere dostopa vse več obiskovalcev,
– del JP 798171 od km 0+78 m do km 0+405 m je izveden in namenjen lastnikom in posestnikom bližnjih zemljišč, da preko JP 798171 dostopajo do svojih zemljišč in ni namenjen širšemu krogu obiskovalcev,
– srečevanje dveh vozil na JP 798171 ni mogoče in je celo nevarno,
– vse večje število obiskovalcev in povečanje prometa predstavlja tudi veliko predmetno škodo za JP 798171 in povišuje stroške njenega vzdrževanja.
Zaradi navedenih razlogov občinska uprava na podlagi oprave strokovnih del in skladno z devetim odstavkom 13. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice predlaga prepoved prometa za vse vrste vozil na delu JP 798171, Klevevž od km 0+78 m do km 0+405 m, razen za pešce, kolesarje ter lastnike in posestnike zemljišč, ki dostopajo na svoja zemljišča preko JP 798171.
4. člen 
Spremembo prometne ureditve se označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18).
5. člen 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2019-1
Šmarjeta, dne 13. septembra 2019
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
Marjan Hribar